PREMIUM

Biuro Wycen Nieruchomości i Finansów Premium,

32-400 Myślenice,

ul. Wybickiego 10

 

www.kancelariapremium.com.pl  

2015

Certyfikaty oraz ukończone szkolenia

Swiadectwo

Nasza firma jako jedyna na obszarze Gminy Myślenice przeszkolona jest w zakresie wyceny nieruchomości 

dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności zgodnie ze standardami Związku Banków Polskich.

Szkolenie bankowe Szkolenie skarbowe

Świadectwo nadania uprawnień 

zawodowych w zakresie szacowania 

nieruchomości oraz maszyn  

i urządzeń trwale z gruntem związanych.

Świadectwo zdania egzaminu z zakresu 

wyceny nieruchomości dla potrzeb 

zabezpieczenia wierzytelności bankowych.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

w zakresie szacowania nieruchomości

dla potrzeb skarbowo-podatkowych.

501 281 636

Biuro Wycen Nieruchomości i Finansów

Myślenice, Wybickiego 10

698 049 305

Mateusz Tomal - Rzeczoznawca Majątkowy 

Anna Tomal - Księgowość 

facebook googleplus twitter telefon