PREMIUM

 

Prowadzenie ksiąg handlowych

 

podstawowy zakres czynności obejmuje: prowadzenie zapisów w Księgach Handlowych, prowadzenie ewidencji VAT,

prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, prowadzenie ewidencji wyposażenia,

na życzenie sporządzenie raportu kasowego, bankowego oraz rozliczanie delegacji służbowych, rozliczenia

WNT,WDT (nabycia i dostawy wewnątrzwspólnotowe)

 

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 

podstawowy zakres czynności obejmuje: prowadzenie zapisów w KPiR, prowadzenie ewidencji VAT,

prowadzenie ewidencji środków trwałychi wartości niematerialnych i prawnych, prowadzenie ewidencji wyposażenia

 

Prowadzenie ewidencji przychodów ( ryczałt)

 

podstawowy zakres czynności obejmuje: prowadzenie ewidencji przychodów, prowadzenie ewidencji VAT

 

Sporządzanie miesięcznych oraz kwartalnych deklaracji podatkowych

 

Sporządzanie zeznań podatkowych rocznych

 

w zakresie rozliczeń osób fizycznych ( PIT), oraz w zakresie rozliczeń osób prawnych ( CIT)

 

Sporządzanie sprawozdań finansowych

 

wprowadzenie do bilansu, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych,

zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, informacja dodatkowa

 

Sporządzanie sprawozdań dla GUS

 

( DG-1, F-01, Z-06, Z –01, Ankieta o przedsiębiorstwie SP)

 

Obsługa kadrowo i płacowa

 

- sporządzanie list płac pracowników,

- sporządzanie deklaracji ZUS,

- sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych dla pracowników PIT-11, PIT-40,

- prowadzenie akt pracowniczych ( umowy o pracę ,świadectwa pracy, urlopy, świadczenia zakładowego funduszu socjalnego,

  wydruk zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu),

- prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika,

- sporządzanie dokumentacji na potrzeb,

- sprawozdania do PFRON.

 

Doradztwo przedsiębiorcze

- pomoc w tworzeniu regulaminów zakładowych takich jak; regulamin pracy, regulamin wynagradzania,

  regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

- pomoc w opracowaniu tzw. polityki rachunkowości,

- pomoc w rozliczaniu dotacji z UE,

- sporządzanie biznes planów,

- pomoc w pracowaniu wniosków kredytowych do banku,

- pomoc w zakładaniu firmy.

 

Windykacja należności

 

opracowanie polityki kredytowej firmy; monitoring należności (telefony. wezwania do zapłaty); przygotowanie pozwu sądowego 

 

Dodatkowe usługi 

 

- reprezentacja przed organami podatkowymi,

- udział w kontroli: US, ZUS, PIP,

- sporządzanie pism urzędowych,

- dostarczanie deklaracji i rozliczeń rocznych do odpowiednich instytucji urzędowych. 

Oferta świadczonych usług obejmuje:

www.kancelariapremium.com.pl

2015

501 281 636

Biuro Wycen Nieruchomości i Finansów

Myślenice, Wybickiego 10

698 049 305

Mateusz Tomal - Rzeczoznawca Majątkowy 

Anna Tomal - Księgowość 

facebook googleplus twitter telefon