PREMIUM

Nieruchomość lokalowa: 

 

- akt notarialny nabycia nieruchomości,

- kopia mapy ewidencyjnej,

- wypis z rejestru lokali.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu: 

 

- przydział lokalu,

- zaświadczenie ze spółdzielni/numer księgi wieczystej jeśli jest założona,

- kopia mapy ewidencyjnej.       

Nieruchomość gruntowa niezabudowana: 

 

- wypis z rejestru gruntów,

- kopia mapy ewidencyjnej,

- kopia mapy zasadniczej,

- wypis z :miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium w przypadku braku planu lub decyzja o warunkach zabudowy.

Nieruchomość gruntowa zabudowana: 

 

- wypis z rejestru gruntów,

- kopia mapy ewidencyjnej,

- kopia mapy zasadniczej,

- wypis z :miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium w przypadku braku planu lub decyzja o warunkach zabudowy,

- projekt techniczny budynku z podaną ogólną charakterystyką budyku i parametrami oraz rzuty kondygnacji - w przypadku braku dokumentacji dokonywana jest inwentaryzacja, 

- kosztorys budowlany w przypadku budowy, rozbudowy.

Inne typy nieruchomości: 

 

 - lista dokumentów niezbędnych do wyceny ustalana jest indywidualnie z Rzeczoznawcą Majątkowym. 

www.kancelariapremium.com.pl

2015

501 281 636

Biuro Wycen Nieruchomości i Finansów

Myślenice, Wybickiego 10

698 049 305

Mateusz Tomal - Rzeczoznawca Majątkowy 

Anna Tomal - Księgowość 

facebook googleplus twitter telefon